Đăng ký

Trang chủ - Đăng ký
Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, Vui lòng bấm vào đây để đăng nhập.
  • Bước 1

    Đăng ký

  • Bước 2

    Thông tin cá nhân

  • Bước 3

    Hoàn tất đăng ký!

  • Phần có dấu * là phần bắt buộc

Các sản phẩm và dịch vụ do AETOS cung cấp không dành cho cư dân của Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Hồng Kông hoặc bất kỳ quốc gia và khu vực pháp lý nào khác, nơi các sản phẩm và dịch vụ đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Chúng tôi cũng không chấp nhận tiền hoặc ký quỹ từ các quốc gia đó. Ngoài ra, để tuân thủ lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) thực hiện, các chính sách của công ty AETOS nghiêm cấm công ty chấp nhận đơn đăng ký mở tài khoản từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cư trú tại các quốc gia thuộc diện cấm hoặc bị hạn chế bởi luật pháp nêu trên.

AETOS (Úc) tạm thời không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quốc gia đã chọn của bạn, vui lòng chuyển đến Đăng ký AETOS (Anh) ()

AETOS (Anh) tạm thời không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quốc gia đã chọn của bạn, vui lòng chuyển đến Đăng ký AETOS (Úc)n ()