Nạp tiền

Phí nạp tiền
Phí nạp tiền qua cổng hiện tại:1.5%
Ví dụ:
Số tiền Cổng nạp Vận hành Phí xử lý
100 Skrill Đặt cọc 1.5