เอกสารลูกค้าที่อัพโหลด

หน้าหลัก - เอกสารลูกค้าที่อัพโหลด
แบบทดสอบคุณสมบัติการลงทุนออนไลน์

Move
อัปโหลดเอกสาร
--- อัพโหลด
--- ที่อัพโหลด
กรุณากรอกข้อมูลลงชื่อและอัพโหลดแบบฟอร์ม.
แบบฟอร์ม W-8 หรือ W-9 --- ที่อัพโหลด
สามารถเพิ่มธนาคารได้สูงสุด 3 ธนาคาร
กรุณาอัพโหลดหลักฐานการฝากเงิน โดยต้องมี ชื่อและเลขที่บัญชีแสดง
 
กรุณาอัพโหลดหลักฐานการฝากเงิน โดยต้องมี ชื่อและเลขที่บัญชีแสดง