การฝากเงิน

หน้าหลัก - การฝากเงิน

การโอนระหว่างประเทศ

ชือเจ้าของบัญชี

AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD

AETOS MARKETS (V) LTD

บัญชี BSB เลขที่บัญชี
USD account 082-039 AETOSUSD01 AEMARUSD01
AUD account 082-080 13-381-3857

รหัส Swift Code

NATAAU3303M

NATAAU3303M

ชื่อธนาคาร

National Australia Bank Limited

National Australia Bank

ที่อยู่ธนาคาร

NAB, 500 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia

NAB, 500 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia

Beneficiary's Address

Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia

Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, Australia

การโอนเงินระหว่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 1-5 วันทำการขึ้นอยู่กับธนาคารและสถานที่ดำเนินการ.
โปรดส่งเอกสารในการโอนเงินหลังจากที่คุณทำการโอนระหว่างประเทศ.

บัตรเครดิต Visa และ MasterCard
 • -
 • ไม่มีบัตรเครดิตหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หากตัวเลือกการฝากเงินของคุณแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน Trade A / C ของคุณบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่แปลงโดยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร.
หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีของคุณผ่านบัตรเครดิตแล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการทำธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณเช่นใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเนื่องจากทีมงานของเราจะต้องตรวจสอบธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณเมื่อคุณทำการถอนเงินสดในอนาคต

Neteller
 • -
 • โปรดใส่รหัสที่ปลอดภัยของ Neteller ของคุณหรือหากคุณใช้การยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนโปรดป้อนรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักที่สร้างโดย Google Authenticator.
  โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการตั้งค่า Neteller 2-Step Authentication
การชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน Neteller
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
หลังจากที่คุณฝากเงินผ่าน Neteller แล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินจากบัญชี Neteller ของคุณ.
ชื่อบัญชี Neteller หรือบัตรเครดิตของคุณที่ใช้ในการฝากเงินผ่าน Neteller ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก

SecurePay
 • -
 • ไม่มีบัตรเครดิตหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หากตัวเลือกการฝากเงินของคุณแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน Trade A/C ของคุณบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่แปลงโดยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร.
หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีของคุณผ่านบัตรเครดิตแล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการทำธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณเช่นใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเนื่องจากทีมงานของเราจะต้องตรวจสอบธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณเมื่อคุณทำการถอนเงินสดในอนาคต.

Skrill
 • -
หน้าจอการชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน Skrill.
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
หลังจากที่คุณฝากเงินผ่าน Skrill แล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินจากบัญชี Skrill ของคุณ
ชื่อบัญชี Skrill หรือบัตรเครดิตของคุณที่ใช้ในการฝากเงินผ่าน Skrill ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก.

ZotaPay
 • -
หน้าจอการชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน ZotaPay .
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
หลังจากที่คุณทำการฝากเงินผ่าน ZotaPay แล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินจากบัญชี ZotaPay ของคุณ.
ชื่อบัญชี ZotaPay ของคุณหรือบัตรเครดิตที่ใช้ในการฝากเงินผ่าน ZotaPay ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก.

ThunderXPay
 • -
การชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน ThunderX Pay.
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
ชื่อบัญชีธนาคารของคุณที่ใช้ฝากเงินผ่าน ThunderX Pay ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินโดยบุคคลที่สาม.

PayTrust 88
 • -
"หน้าจอการชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน PayTrust 88 .
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
หลังจากที่คุณฝากเงินผ่าน PayTrust 88 แล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินจากบัญชี PayTrust 88 ของคุณ.
ชื่อบัญชี PayTrust 88 หรือบัตรเครดิตที่ใช้ในการฝากเงินผ่าน PayTrust 88 ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินโดยบุคคลที่สาม

Nganluong
 • -
หน้าจอการชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน Nganluong.
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
ชื่อบัญชีธนาคารของคุณที่ใช้ฝากเงินผ่าน Nganluong ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินโดยบุคคลที่สาม

Polipay
 • -
ในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินโดยใช้ Polipay หน้าการชำระเงินของบุคคลที่สามจะแสดงบนหน้าจอการชำระเงินของบุคคลที่สามในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินของ Polipay

USDT
 • -
หน้าจอการชำระเงินของบุคคลที่สามจะปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินผ่าน USDT .
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่คุณเลือกและจะถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด.
หลังจากที่คุณทำการฝากเงินผ่าน USDT แล้วโปรดอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินจากบัญชี USDT ของคุณ.
ชื่อบัญชี USDT ของคุณหรือบัตรเครดิตที่ใช้ในการฝากเงินผ่าน USDT ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี AETOS ไม่รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก.

数字货币
 • -
在使用数字货币的入金过程中,会显示第三方的支付页面。
你的收费会根据您已选定的货币类型而定,并会根据市场汇率折算。
您通过数字货币入金后,请上传您数字货币账户付款证明。
您在数字货币入金时用的数字货币账户或信用卡的名称必须与AETOS账户持有人相同。由第三方进行入金将不被接受。